TEMA

Etkinlik başvurusunun birincil alanı demir ve demirdışı metal ürünlerin hammadde/yarımamul çalışmalarıdır. Sektörümüzün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirilecektir. Etkinliğe gönderilen projenin fonksiyonel özelliklerinden çok malzeme yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.

Ana Başvuru Alanı
Demir ve Demirdışı Metaller (öncelikle primer malzemeler/hammaddeler)

 • Demir Metal Hammadde Çalışması
 • Demir Dışı Metal Hammadde Çalışması
 • Demir Metal Nihai Ürün Çalışması
 • Demir Dışı Metal Nihai Ürün Çalışması
 • Kompozit Malzeme Üretim Tekniği
 • Kompozit Malzeme Nihai Ürün
 • Demir Çelik Paslanmaz
 • Alüminyum
 • Bakır
 • Özel Metal Grubu
 • Kompozit