AMAÇ

Vizyon: Metal Sektöründe daha güçlü olabilmek için sanayi ve akademinin bir arada birlikte hareket edebilecekleri bir platform olmak. 

Misyon: Metal Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılarak sanayinin ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir .