METALİK FİKİRLER 2. AR-GE PROJE PAZARI

En fazla proje başvurusu yapan akademisyen:
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Selçuk Erdoğan- Trakya Üniversitesi - Edirne (21 proje)

En fazla proje başvurusunda bulunan sanayici:
MEDEL Elektrik Elektronik Sanayi Limited Şirketi - Niyazi Sarımaden (11 proje)

En fazla proje başvurusunda bulunan girişimci:
Garbis Şenberber (18 proje)

En fazla proje başvurusu yapan öğrenci:
Cem Özgür Kösemek - Sakarya Üniversitesi (9 proje)

ÖDÜL ALAN PROJELER
AKADEMİSYEN

1."Personel Koruma Amaçlı Hafif ve Ekonomik Seramik-Metal Kompozit Zırhların Üretimi" projesi ile Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kalemtaş; Doç. Dr. Gürsoy Arslan

Bu projede, seviye 4 sınıfındaki tehditlere karşı tam koruma sağlayabilen seramik-metal kompozit zırh geliştirilmiştir. Laboratuar çalışmaları tamamlanan projenin askeri standartlara göre gerçekleştirilen testlerinden başarılı sonular elde edilmiştir. Proje ticarileşme aşamasına gelmiş, yatırımcı beklemektedir.

2. "Al-NTE Bazlı Alaşımlardan Hacimli Amorf/Nanokristal Kompozit Malzeme Üretimi" projesi ile  Yrd. Doç. Dr. Eren Kalay

Bu projede metalik cam oluşturma kabiliyeti yüksek olan Al-NTE iri hacimli ve yüksek mukavemete sahip amorf/nanokristal kompozit malzemelerin üretimini incelenmiştir. Ülkemiz için yeni olan bu malzeme başta savunma sanayi ve havacılık endüstrisinde stratejik öneme sahiptir.

3. "Kesici Takımlar İçin Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Sürecinin Geliştirilmesi" projesi ile Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu ve proje ortağı Halil Cesur

Bu projede, fiziksel buharlaştırma yöntemiyle büyütme sistemi kullanılarak kesici takımların yüzeylerine kübik bor nitrür kaplamalar yapılmıştır. Bu kesici takımların kesim performans analizleri yapılmıştır. Deneylerden başarılı sonuçlar elde edilen bu projenin kalıp yüzeylerinin iyileştirilmesi gibi birçok yaygın kullanım alanı bulunmaktadır.

GİRİŞİMCİ

1. "Toz Ekstrüzyon Al – Fe – V – Si Alaşımlarının Üretimi" projesi ile Ali Kalkanlı

Bu çalışmada, toz metalürjisi ile yüksek sıcaklık uygulamaları için kararlı Alüminyum, Demir, Vanadyum, Silisyum alaşımlarının üretimi ve ekstrüzyon sonucu üretilmiş alaşımların içyapısal ve mekanik özelliklerine toz tane boyutu aralığının ve ekstrüzyon oranının işlevi incelenmiştir. Bu sayede ülkemize yeni bir üretim yöntemi ile yeni bir hammadde kazandırılmıştır.

2. "Sürgü ve Mandal Fonksiyonları Birleştirilmiş Kilit" projesi ile Ahmet Çaylak ve proje ortağı Cüneyt Deniz
Bu proje ile sürgü ve mandal işlevleri tek elemanda toplanmış bir kapı kilidi tasarlanmıştır. Böylece aynı eleman birinci kademede mandal, ikinci kademede emniyet sürgüsü işlevini görmektedir. Kapıların kilit kısmında emniyet sağlanmıştır. Kilit üretiminde kullanılan kalıp sayısını yarıya indiren bu tasarımın faydalı model belgesi alınmış, ticarileşme aşamasına gelinmiştir.

3. "Galvaniz Külünden Külçe Çinko ve Bileşenleri Geri Kazanım Projesi" ile Mehmet Akgün

Bu proje ile genelde Sıcak Daldırma Çinko Galvaniz Kaplama Sanayii ikincil hammadde atığı olan galvaniz külünden, Çinko Döküm Sanayii atığından ve gereğinde atık metalik çinko hurdalardan külçe çinko ve bileşenlerinin geri kazanımı sağlanmıştır. Katma değeri yüksek bir geri dönüşüm prosesi olan bu yöntemin pilot ölçekli laboratuar çalışmaları tamamlanmış, seri imalat aşamasına gelinmiştir.

SANAYİCİ

1. "Atık Alüminyum Kullanılarak İnce Film Güneş Pili Üretimi" projesi ile Dr. Savaş Sönmezoğlu

Bu projede atık alüminyum kullanılarak ince film güneş pili üretimi gerçekleştirilmiştir. Çalışma neticesinde Türkiye’ de ilk kez güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan göze üretilmiştir. Projenin prototip ve pilot çalışmaları tamamlanmıştır. Seri imalat için de çalışmalar devam etmektedir.
2. "Metal Bir Yüzey Üzerine Seçici Absorplayıcı Film Kaplama Yöntemi" projesi ile Dr. Figen Kadırgan

Proje kapsamında, bakır, saç, alüminyum veya diğer metal levhaları elektrokimyasal olarak nano kalınlıkta bir film ile kaplayarak spektral olarak seçici yüzeylerin oluşturulması ve bu yüzeylerin korozyona direncinin arttırılması sağlanmıştır. Projenin prototip ve pilot çalışmaları tamamlanmıştır. Seri imalat için girişimler devam etmektedir.

3. "Doğrudan Sürüşlü Asansör Tahrik Sistemleri için Güç-Moment Yoğunluğu Yüksek Elektrik Motoru-Sürücü Geliştirilmesi" projesi ile Niyazi Sarımaden

Bu projede doğrudan sürüş yeteneğine sahip, dişli kutusunu ortadan kaldıran bir asansör motoru ve sürücü sistemi geliştirilmektedir. Projenin temel hedefi asansör uygulamaları için mıknatıs kullanmayan düşük hızlı ve yüksek moment yoğunluklu elektrik motorunun geliştirilmesidir. Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Proje de üniversite-sanayi işbirliği bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ

1. "Termokromik Kaplamalı Akıllı Camlar" projesi ile Miray Çelikbilek ve proje ortağı Dr. Ali Erçin Ersundu

Bu proje kapsamında, binaların gün ışığı denetimi ve iklim kontrolünü sağlayan dış cephe sistemlerinde kullanım alanı bulunan ve değişen sıcaklığa bağlı olarak optik özelliklerini değiştirerek ışık ve ısı enerjisi kontrolü sağlayan Vanadyun Oksit esaslı ince film kaplamalı yeni nesil termokromik akıllı camların üretilmesi hedeflenmektedir. Gerekli tüm literatür incelemeleri tamamlanmış ve ön deney çalışmalarına başlanmış olan iş fikri için yakın bir zamanda prototip üretimi gerçekleştirilecektir.

2. "Elektromanyetik Şişirme (Kalıpsız Sac Şekillendirme)" projesi ile Mert Nazmi Serin ve proje ortakları Sayın Baranoğlu, Sayın  Aydın, Sayın  Yürük, Sayın  Yıldız, Sayın Anmak ve Sayın Tütüncü

Bu proje ile elektromanyetik alandan yararlanılarak, yüksek hammadde, imalat giderlerine sahip olan kalıp ve kalıp donanımları gerekmeksizin, bunlarla da beraber herhangi bir metal şekillendirme pres çeşidine dahi gerek kalmadan şekillendirilmiş ürün elde edilmesi sağlanmıştır. Şekillendirme işlemi için temassız manyetik alan etkisi kullanılmıştır. Bu proje, Atılım Üniversitesi bünyesinde Lisans altı projesi olarak, üniversitenin İmalat mühendisliği ve Elektrik elektronik mühendisliği öğrencileri tarafından yürütülmektedir.

3. "Çelik Konstrüksiyondan Yapılacak Çok Yönlü Venturi Tüplü Güneş Bacası" projesi ile Bahram Dovletov
Bu çalışma bir güneş –rüzgar hibrit sistemidir. Elektrik üretiminde sürekliliği sağlamak için tasarlanmıştır. Böylece güneş olmadığı zamanlarda rüzgardan elektrik üretilebilir. Projenin pilot uygulama çalışmaları devam etmektedir. Yakın bir zamanda pilot çalışmanın tamamlanması beklenmektedir.