ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Sürümü 1.1
Güncellenme Tarihi 08 Nisan 2018

TANIMLAR

Organizasyon: Metalik Fikirler 5. Ar-Ge Proje Pazarı isimli organizasyondur.

Etkinlik Sahibi: Organizasyon’u düzenleyen kurumdur.

Organizasyon Web Sayfası: Organizasyon’un tanıtımının yapıldığı, Etkinlik Sahibi’nin Organizasyon hakkında gerekli gördüğü içeriklerin yayınlandığı, kullanıcılardan içerik kabul edildiği, değerlendirmelerin yapıldığı ve sonuçların yayınlandığı web sayfasıdır. http://metalikfikirler.org

Organizasyon Süreci: Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen, Organizasyon’un başlangıç ve bitişi arasındaki sürelerdir.

Yazılım Sahibi: Organizasyon Web Sayfası’nda kullanılan, Etkinlik Sahibi’nin içerikleri belirleyebileceği web yazılımını hazırlayan kurumdur.

Kullanıcı: Etkinlik Sahibi’nin düzenlediği Organizasyon ile Organizasyon Web Sayfası üzerinden iletişim kuran, içerik gönderen, Organizasyon bilgilerini görüntüleyen, kendi isteği ile Kullanıcı Hesabı oluşturan ya da Etkinlik Sahibi’nin Organizasyon ile ilgili düzenlediği her türlü etkinlik ve eyleme katılan kişidir.

Kullanıcı Başvurusu: Kullanıcı’nın Organizasyon Web Sayfası üzerinden Organizasyon’a yaptığı başvurudur.

Başvuru Süreci: Organizasyon Web Sayfası üzerinden kabul edilecek Kullanıcı Başvurusu’nun ilk gönderilebilir ve son gönderilebilir tarihleri arasınaki zaman dilimidir.

Etkinlik: Etkinlik Sahibi tarafından Organizasyon Süreci içinde yapılabilecek Organizasyon sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı sergidir.

Sözleşme: Organizasyon’a katılan Kullanıcı’nın, Etkinlik Sahibi ve Yazılım Sahibi arasındaki haklarınını düzenleyen bu sözleşmedir.

TARAFLAR

Etkinlik Sahibi: Organizasyon’u düzenleyen ve ADRES adresinde bulunan İDDMİB - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği adını taşıyan kurumdur.

Yazılım Sahibi: LookUs Scientific

Kullanıcı: Bir IP Adresi ile Organizasyon Web Sayfası üzerinden sisteme kayıt olan, ad ve soyadını ve GSM numarasını beyan eden ve kayıt olması ile birlikte Sözleşme boyunca yazılan tüm şartları kabul kişidir.

ORGANİZASYON AMACI

Organizasyon amacı, Etkinlik Sahibi tarafından belirlenir ve bu amacın değişiklik hakkı Organizasyon Süreci boyunca Etkinlik Sahibi’ndedir. Etkinlik Sahibi bu amacı Yazılım Sahibi tarafından hazırlanan Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlamakla yükümlüdür. Etkinlik Sahibi özel durumlarda Yazılım Sahibi tarafından hazırlanmayan bir başka özel web sayfası üzerinde de bu amacı yayınlama hakkına sahiptir. Ancak bu hak kullanıldığında, amacın yayınlandığı ilgili web sayfasına Yazılım Sahibi tarafından hazırlanan Organizasyon Web Sayfası üzerinden Etkinlik Sahibi tarafından web linki verilmesi zorunludur.

Organizasyon Web Sayfası üzerinde web linki verilmeyen ve başka bir web sayfasına yazılan amaçdan Kullanıcı’nın haberdar olmaması durumunda Yazılım Sahibi sorumlu tutulamaz. Organizason Amacı’nın değiştirilmesi durumunda, Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya haber vermekle yükümlü değildir. Kullanıcı Organizasyon Amacı’nın Organizasyon Süreci boyunca Etkinlik Sahibi tarafından değiştirilebileceğini kabul eder.

Organizasyon Web Sayfası: Organizasyon’un tanıtılması, Etkinlik Sahibi tarafından gerekli görülen içeriklerin yayınlanabilmesi ve Kullanıcı ile iletişimin sağlanması için Yazılım Sahibi tarafından hazırlanan bir web sayfasıdır. Organizasyon Web Sayfası Organizasyon Süreci boyunca http://metalikfikirler.org web adresinde yayında olacaktır.
Etkinlik Sahibi tüm duyurularını Organizasyon Web Sayfası üzerinden yapacaktır. Organizasyon Web Sayfası’nı takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Özel durumlarda Etkinlik Sahibi ikinci bir web sayfası kullanabilir. Ancak bu durum oluştuğunda, kullanılan bu ikinci web sayfasının web adresi Organizasyon Web Sayfası üzerinde Etkinlik Sahibi tarafından paylaşılmak zorundadır. Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlanacak her türlü içeriğin sorumluluğu Etkinlik Sahibi’nindir. Kullanıcı’ya yanlış ya da eksik verilen herhangi bir bilgiden Yazılım Sahibi kesinlikle sorumlu değildir.

ETKİNLİK YERİ VE TARİHİ

Etkinlik Sahibi tarafından Etkinlik’in gerçekleştirileceği mekanı ve tarihi belirler. Bu bilgiye; Etkinlik Yeri Ve Tarihi denir ve Organizasyon Web Sayfası üzerinden Etkinlik Sahibi tarafından yayınlanır. Bu bilginin takibinden Kullanıcı sorumludur ve Kullanıcı’ya ayrıca bilgilendirme yapmama hakkı Etkinlik Sahibi’ndedir. Etkinlik Sahibi Organizasyon Yeri ve Tarihi’ni değiştirme hakkını saklı tutar.

Son anda çıkabilecek olumsuzluklar nedeniyle Etkinlik Sahibi Etkinlik Yeri ve Tarihi’ni değiştirme hakkını saklı tutar ya da Etkinlik Sahibi etkinliği tamamen iptal edebilir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir hak talep edemez.

ORGANİZASYON KONULARI

Organizasyon Konuları; Organizasyon’a yapılacak Kullanıcı Başvurusu’nun genel anlamda hangi alanlarda olabileceğini belirtir. Organizasyon Konuları’nı Etkinlik Sahibi Başvuru Süreci’nden önce belirlenir ve Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlanır. Kullanıcı Başvurusu gerçekleştirilirken, yaptığı başvurunun Organizasyon Konuları içersinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Organizasyon Konuları haricinde kalan Kullanıcı Başvurusu Etkinlik Sahibi tarafından reddedilebilir. Kullanıcı bu yetkiyi Etkinlik Sahibi’ne Sözleşme aracılığı ile verir ve bu durum oluştuğunda herhangi bir hak talep edemez.

KULLANICI HESABI

Kullanıcı Organizasyon’a Kullanıcı Başvurusu gerçekleştirirken, Yazılım Sahibi tarafından hazırlanan Organizasyon Web Sayfası üzerinde var olan yazılım aracılığı ile Kullanıcı Hesabı oluşturmak zorundadır.

Kullanıcı Hesabı olmayan hiç bir Kullanıcı’nın Kullanıcı Başvurusu yapması mümkün değildir.

Kullanıcı Hesabı oluşturulurken Yazılım Sahibi e-posta adresi ve Kullanıcı Hesabı’nın sadece sahibi tarafından kullanılabilmesi için Kullanıcı’dan parola yazmasını isteme hakkı vardır.

Kullanıcı kendine ait olmayan bir e-posta adresi ile kayıt olamaz ve eğer bu maddeyi yok sayarak Kullanıcı Hesabı oluşturursa; kendisine ulaşmayan hiç bir bildirim nedeniyle Etkinlik Sahibi ya da Yazılım Sahibi’ni suçlayamaz.

Yazılım Sahibi Kullanıcı Hesabı oluşturulması esnasında e-posta ve parola dışında gerekli gördüğü başka bilgileri de Kullanıcı’dan talep edebilir. Kullanıcı Sözleşme’yi kabul ederek kendisinden istenilen tüm bilgileri doğru bir şekilde web formlarına yazmakla yükümlüdür.

Kullanıcı Hesabı oluşturulması esnasında girilen gerçek olmayan bilgilerden tamamen Kullanıcı sorumludur.

Yazılım Sahibi’nin ürettiği yazılım ile Kullanıcı Hesabı bilgileri üçüncü şahışlarla hiç bir suretle paylaşılmaz. Yazılım Sahibi bilgi gizliliği için gerekli olan tedbirleri alır.

Yazılım Sahibi Kullanıcı’nın girdiği Kullanıcı Hesabı bilgilerini ürettiği ya da üreteceği diğer herhangi bir yazılımda da Kullanıcı Hesabı bilgilerini değiştirmemek suretiyle kullanıcı hesabı olarak kullanabilir. Kullanıcı bu hakkın Yazılım Sahibi’nde olduğunu kabul eder.

BAŞVURAN KULLANICI TÜRÜ

Kullanıcı Organizasyon Web Sayfası üzerinden bir Kullanıcı Başvurusu gerçekleştirirken Etkinlik Sahibi tarafından tanımlanan Başvuran Kullanıcı Türü’nden birini seçmekle yükümlüdür. Bu türler genel olarak Akademisyen, Öğrenci, Sanayici ve Girişimci olmakla birlikte, Etkinlik Sahibi dilediği takdirde bu türleri azaltabilir ya da yenisini ekleyebilir.

Etkinlik Sahibi, Başvuru Süreci’nden önce Başvuran Kullanıcı Türü tanımlamalarını yapmakla yükümlüdür. Başvuru Süreci içerisinde yeni tür tanımlamaz ya da tanımlı türlerden herhangi biri iptal edilemez.

Kullanıcı, seçtiği Başvuru Kullanıcı Türü’nün kendisine en uygun tür olduğunu kabul eder.

Etkinlik Sahibi Değerlendirme Süreci’nde Kullanıcı’nın seçtiği Başvuran Kullanıcı Türü’nün yanlış olduğunu kanaatine vararak, Başvuran Kullanıcı Türü’nü uygun gördüğü şekilde değiştirebilir. Bu hak Etkinlik Sahibi’ne aittir ve Kullanıcı bunu kabul eder.

Etkinlik Sahibi Kullanıcı’dan Başvuran Kullanıcı Türü’nün doğruluğunu resmi belgelerle ispat etmesini isteyebilir. Kullanıcı bu istek yapıldığında ispatla yükümlüdür. İspat edemediği durumlarda Etkinlik Sahibi Başvuran Kullanıcı Türü’nü uygun gördüğü şekilde değiştirebilir ya da Kullanıcı Başvurusu’nu tamamen iptal edebilir. Bu durumda Kullanıcı herhangi bir hak talep edemez.

KULLANICI BAŞVURUSU

Kullanıcı Başvurusu, Organizasyon Web Sayfası üzerinden, Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen Başvuru Süreci içerisinde bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

Etkinlik Sahibi Başvuru Süreci’ni Organizasyon Web Sayfası üzerinde duyurmak zorundadır.

Etkinlik Sahibi Kullanıcı’ya özel olarak Başvuru Süreci bildirimi yapmakla yükümlü değildir. Başvuru Süreci takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

Etkinlik Sahibi Başvuru Süreci’ni değiştirme hakkını saklı tutar Kullanıcı Etkinlik Sahibi’nin bu yetkiye sahip olduğunu kabul eder.

Başvuru Süreci sona erdikten sonra Kullanıcı Başvurusu yapılamaz. Başvuru Süreci’ni kaçırılmasında tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, kendisi haricinde bir başka kişi ya da yetkilisi olmadığı kurum adına başvuru yapamaz. Bu durum tespit edildiğinde Kullanıcı Başvurusu Etkinlik Sahibi tarafından iptal edilebilir.

Kullanıcı Kullanıcı Başvuru’nda gönderilen içeriklerin doğruluğunu taahhüt eder. Yanlış, kanun ve ahlak dışı içerikler tespit edildiğinde Etkinlik Sahibi Kullanıcı Başvurusu’nu iptal etmek hakkını saklı tutar. Ayrıca Yazılım Sahibi ise bu durumda Kullanıcı Hesabı’nı tamamen silme ve Kullanıcı’yı ürettiği ya da üreteceği tüm yazılımlardan men etmek hakkına sahiptir.

Gerçekleştirilen Kullanıcı Başvurusu ile Kullanıcı, başvurusunu gerçekleştirdiği ve sahibi olduğunu Sözleşme ile iddia ettiği içeriğin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları’nı Etkinlik Sahibi’ne ya da Yazılım Sahibi’ne devretmez.

Etkinlik Sahibi Kullanıcı’dan aldığı Kullanıcı Başvurusu’nda bulunan içerikleri Organizasyon Web Sayfası’nda, dilediği zaman hazırlayabileceği kitap, poster, dergi ya da broşürlerde Kullanıcı bilgisini de muhakkak belirtmek suretiyle yayınlama hakkına sahiptir.

Kullanıcı Başvuru’nda yer alan yazılı ya da görsel içeriklerin tamamının telif hakkının sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya aittir. Telif hakkı nedeniyle ileride doğabilecek anlaşmazlıklardan Etkinlik Sahibi ya da Yazılım Sahibi sorumlu değildir.

Kullanıcı Başvurusu’nun gönderimi anında oluşabilecek her türlü yazılımsal sorun nedeniyle gönderimi tamamlanamayan (Yazılım ile Kullanıcı Başvurusu’nun veritabanına kaydedilememesi durumunda) Kullanıcı Başvurusu’ndan sadece Kullanıcı sorumludur.

Kullanıcı, Kullanıcı Başvurusu’nu tamamlandıktan sonra, Organizasyon Web Sayfası üzerinde gönderdiği Kullanıcı Başvurusu’nun ulaşıp ulaşmadığını, gönderdiği başvurular bölümünden kontrol etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı Başvurusu’nda yanlış dil bilgisi kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya aittir ve Etkinlik Sahibi ya da Yazılım Sahibi sorumlu tutulamaz.

Yazılım Sahibi her Kullanıcı Başvurusu sonrasında, Kullanıcı’ya e-posta ya da SMS yoluyla bildirim yapmakla yükümlü değildir. Kullanıcı’ya gönderilmeyen bildirimlerden Yazılım Sahibi sorumlu olmayacağı gibi Etkinlik Sahibi de sorumlu tutulamaz. Ancak Etkinlik Sahibi ya da Yazılım Sahibi gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcı’ya e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirme yapabilir.

Yazılım Sahibi Kullanıcı Başvurusu ile aldığı içerikleri, tespit etme yetkisinin sadece kendisinde olduğu Kullanıcı’nın çıkarları doğrultusunda, Kullanıcı’yla iletişim sağlanabilmesi ve Kullanıcı’nın gönderdiği içeriğin tanıtımı amaçlarıyla Kullanıcı’dan izin almaksızın Organizasyon Süreci sonunda kullanabilir. Kullanıcı bu hükmü peşinen kabul eder. Ancak Yazılım Sahibi bu işlemi gerçekleştirirken, yayınladığı Kullanıcı Başvurusu’nda bulunan Kullanıcı bilgilerini (ad, soyad ve profil bilgilerini) ve ilgili içeriğin Kullanıcı’ya ait olduğunu muhakkak belirtmek ve yayınladığı içeriğin bulunduğu web sayfasında başka kullanıcıların içerik sahibi Kullanıcı’yla iletişime geçilebilecek yazılımları hazırlamak zorundadır. Aksi takdirde Kullanıcı içeriğin kaldırılmasını yazılı olarak isteme hakkına her zaman sahiptir ve Yazılım Sahibi bu isteği yerine getirmekle yükümlüdür.

Proje Başvurusu yapan Kullanıcı Katılım Koşullarını okumuştur ve kabul etmiştir.

ORGANİZASYON SÜRECİ

Organizasyon Süreci Etkinlik Sahibi tarafından belirlenerek Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlanır ve bu sürecin takibi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’ya ayrıca herhangi bir şekilde bildirim yapılmaz. Organizasyon Süreci’nin tamamı Etkinlik Takvimi olarak da adlandırılabilir.

Organizasyon Süreci içerisinde aşağıdaki adımlar bulunmaktadır;

Organizasyon Kurulları: Organizasyon Süreci içerisinde Etkinlik Sahibi tarafından oluşturulur. Oluşturulan Organizasyon Kurulları temel olarak Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu, Değerlendirme Kurulu ve Ödül Kurulu’ndan oluşabileceği gibi, bu kurullara ilaveler ya da çıkarmalar da Etkinlik Sahibi tarafından yapılabilir.

Organizasyon Kurulları içerisinde bir kurul muhakkak Kullanıcı Başvurusu değerlerlendirmelerini yapmak için Etkinlik Sahibi tarafından yetkilendirilmelidir. Etkinlik Sahibi Organizasyon Kurullları’nı oluşturduktan sonra Organizasyon Web Sayfası üzerinden Organizasyon Kurulları’nı yayınlamakla yükümlüdür. Organizasyon Kurulları’nın oluşturulmasından sonra yeni yapılacak ilavelerin ve iptal edilen kurulların da Organizasyon Web Sayfası üzerinde Etkinlik Sahibi tarafından yayınlanması zorunludur. Kullanıcı’ya bu değişiklikler için ayrıca bilgilendirme yapılmaz ve Kullanıcı bu değişikliklerin takibinden sorumludur.

Kullanıcı, Kullanıcı Başvurusu gönderdiği Organizasyon’un, Organizasyon Kurulları’nı peşinen kabul etmiş sayılır ve Kullanıcı Başvurusu öncesinde ya da sonrasında herhangi bir itirazda bulunamaz.

Etkinlik Sahibi, Organizasyon Süreci içerisindeki herhangi bir zaman dilimde Organizasyon Kurullarını ve bu kurulların içerisindeki yer alan kişileri değiştirme hakkını kullabilir. Kullanıcı Başvurusu’nın gerçekleştirilmesi bu hakka engel değildir. Kullanıcı Organizasyon Kurulları’nın ve kurullar içerisindeki kişilerin değiştirilebileceğini peşinen kabul eder.

Organizasyon Kuruları’ndan herhangi birinin içinde yer alan bir kurul üyesi, Kullanıcı Başvurusu gerçekleştirebilir. Ancak ilgili kurul üyesi, başvuruların değerlendirilmesinden sorumlu bir kurulun içerisinde bulunuyorsa; kendi Kullanıcı Başvurusu’nu değerlendirme hakkına sahip değildir. Yazılım Sahibi, bu gibi çakışma durumları için gerekli önlemleri almakla sorumludur ve değerlendirme yapan kurul üyelerinin kendi başvurularını değerlendirmesine olanak sağlamaz.

Değerlendirme Kriterleri: Kullanıcı Başvurusu’nun Organizasyon Amacı’na ne kadar uygun olduğunu saptamak ve yapılan Kullanıcı Başvuruları arasından en uygundan uygun olmayana doğru bir sıralama yapabilmek amacıyla Etkinlik Sahibi tarafından Organizasyon Süreci’nin herhangi bir aşamasında ancak mutlaka Değerlendirme Sürecinden önce oluşturulur.

Etkinlik Sahibi Değerlendirme Kriterleri’ni, Başvuran Kullanıcı Türü’ne göre özel olarak hazırlama hakkına sahiptir.

Başvuran Kullanıcı, Kullanıcı Başvurusu’nun değerlendirileceği Değerlendirme Kriterleri’ni reddetme hakkına sahip değildir ve Kullanıcı Başvurusu anında var olan ya da daha sonradan oluşturulacak ya daeğiştirilebilecek olan tüm Değerlendirme Kriterleri’ni peşinen kabul eder.

Etkinlik Sahibi oluşturulan Değerlendirme Kriterleri’ni, Değerlendirme Süreci öncesinde Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlamakla yükümlüdür.

Yazılım Sahibi Değerlendirme Kriterleri’nin ileride doğabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle iki (2) yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu süre sonunda Yazılım Sahibi’nden Değerlendirme Kriterleri’nin Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde, Yazılım Sahibi Değerlendirme Kriterleri’ni paylaşmama hakkına sahiptir.

Ödül Dereceleri: Ödül Dereceleri ve Ödül Dereceleri’nin maddi ya da manevi karşılıkları Etkinlik Sahibi tarafından belirlenerek Organizasyonun Web Sayfası üzerinden yayınlanır.

Ödül Dereceleri, Başvuran Kullanıcı Türü’ne göre ayrı ayrı da oluşturulabilir ya da tüm Kullanıcı Başvuruları için tek bir sınıflama yapılabilir. Bu opsiyon tamamen Etkinlik Sahibi’ne aittir.

Etkinlik Sahibi Ödül Dereceleri üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Ancak Ödül Dereceleri ve Ödül Dereceleri’nin maddi ya da manevi karşılıklarının belirlenmesi ya da belirlenenlerin değiştirilmesi Başvuru Süreci’ne kadar tamamlanarak Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlanmak zorundadır.

Etkinlik Sahibi, Başvuru Süreci başladıktan sonra Ödül Dereceleri ve Ödül Dereceleri’nin maddi ya da manevi karşılıkları hakkında herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir.

Kullanıcı Başvurusu gönderilirken; başvuruyu gönderen Kullanıcı Ödül Dereceleri’ni ve Ödül Dereceleri’nin maddi ya da manevi karşılıklarının ne olduğunu Organizasyon Web Sayfası üzerinden öğrenmekle yükümlüdür.

Etkinlik Sahibi, Başvuru Süreci sonunda kullanıcılar tarafından gönderilen Kullanıcı Başvuruları içinden, Organizasyon Amacı’na uygunluk açısından en başarılı olan başvuruları belirlediği Ödül Dereceleri’ne göre ödüllendirmekle yükümlüdür. Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı Ödül Kriteleri ve Ödüllendirme sürecinde detaylı olarak anlatılmıştır.

Organizasyon’un tamamlanmasına imkan olmadığı durumlarda Etkinlik Sahibi Organizasyon’u tamamen iptal etmek şartıyla bütün ödüllendirmeleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum gerçekleştiğinde Kullanıcı hiç bir hak talep edemez ve Organizasyon’un tamamlanmasına imkan olmayan durumların tespiti hakkının Etkinlik Sahibi’nde olduğunu peşinen kabul eder.

Değerlendirme Süreci: Başvuru Süreci tamamlandıktan sonra başlar.

Etkinlik Sahibi Değerlendirme Süreci’nin uzunluğunu uzatma ya da kısaltma hakkını saklı tutar ve Kullanıcı bu hükmü peşinen kabul eder.

Değerlendirme Süreci boyunca, Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen ve Kullanıcı Başvurusu’nun değerlendirilmesinden sorumlu olan kurul üyeleri, Kullanıcı Başvurusu’nu Değerlendirme Kriterleri’ne göre değerlendirir.

Hiç bir Değerlendirme Kurulu üyesi, herhangi bir Kullanıcı Başvurusu’nu kişisel çıkar gözeterek değerlendirilemez. Organizasyon Süreci boyunca ya da sonrasında, aralarında kişisel çıkar olduğu tespit edilen Kullanıcı ve Değerlendirme Kurulu üyesinin Kullanıcı Başvurusu ya da değerlendirmeleri iptal edilir. Kullanıcı bu hükmün uygulama hakkının Etkinlik Sahibi’nde olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı gerçekleştirdiği Kullanıcı Başvurusu’nun yüksek bir değerlendirme puanı alabilmesi amacıyla, adı Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlanan Değerlendirme Kurulu üyesi herhangi bir kimseyle iletişim kuramaz. Bu tür bir girişim Etkinlik Sahibi, Yazılım Sahibi ya da üçüncü şahıslar tarafından tespit edildiğinde; Kullanıcı’nın gönderdiği tüm başvurular iptal edilir ve Kullanıcı Etkinlik Sahibi’nden hiç bir hak talep edemez.

Değerlendirme Süreci boyunca, hiç bir Değerlendirme Kurulu üyesine Kullanıcı Başvurusu ile gönderilen başvuru bilgilerinin dışında, Kullanıcı’nın iletişim bilgileri gösterilmez. Böylece Değerlendirme Kurulu üyesinin, hiç bir Kullanıcı’nın bilgisini görmeden tamamen objektif bir değerlendirme yapması sağlanır. Bu hükmün korunmasından Yazılım Sahibi sorumludur.

Değerlendirme Süreci sonunda oluşan bilgilerin Organizasyon Web Sayfası üzerinden paylaşılması Etkinlik Sahibi’nin sorumluluğundadır.

Yazılım Sahibi Değerlendirme Süreci boyunca Değerlendirme Kriterleri’ne göre yapılan tüm değerlendirmelerin sonuçları ileride doğabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle iki (2) yıl boyunca saklı tutmakla yükümlüdür. Yazılım Sahibi belirtilen süre sonunda yapılan başvuralarda; değerlendirme sonuçlarını paylaşmama hakkını saklı tutar.

Ödül Kriterleri: Değerlendirme Süreci sonrasında başarılı puanlar alan Kullanıcı Başvuruları’nın, Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen Ödül Dereceleri’ne ne kadar uygun olduğunu saptamak için Etkinlik Sahibi tarafından Ödül Süreci’nden belirlenir.

Etkinlik Sahibi dilediği takdirde Ödül Kriterleri’ni Başvuran Kullanıcı Türü’ne göre özel olarak şekillendirebilir. Bu opsiyon tamamen Etkinlik Sahibi’ne aittir ve Başvuran Kullanıcı bu duruma itiraz edemez.

Kullanıcı Başvurusu yapan Kullanıcı, Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen Ödül Kriterleri’ni peşinen kabul eder.

Etkinlik Sahibi Ödül Süreci başladıktan sonra Ödül Kriterleri’ni değiştiremez.

Yazılım Sahibi Ödül Kriterleri’nin ileride doğabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle iki (2) yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Bu süre sonunda Yazılım Sahibi’nden Ödül Kriterleri’nin talep edilmesi halinde, Yazılım Sahibi Ödül Kriterleri’ni paylaşmama hakkını saklı tutar.

Ödüllendirme Süreci: Değerlendirme Süreci tamamlandıktan sonra başlar. Etkinlik Sahibi Ödüllendirme Süreci’nin uzunluğunu uzatma ya da kısaltma hakkını saklı tutar ve Kullanıcı bu hükmü peşinen kabul eder.

Ödüllendirme Süreci boyunca, Etkinlik Sahibi tarafından belirlenen ve Kullanıcı Başvurusu’nun ödüllendirilmesinden sorumlu olan kurul üyeleri, Kullanıcı Başvurusu’nu Ödül Kriterleri’ne göre değerlendirmekle yükümlüdür.

Hiç bir Ödül Kurulu üyesi, herhangi bir Kullanıcı Başvurusu’nu kişisel çıkar gözeterek değerlendirilemez. Organizasyon Süreci boyunca ya da sonrasında, aralarında kişisel çıkar olduğu tespit edilen Kullanıcı ve Ödül Kurulu üyesinin Kullanıcı Başvurusu ya da değerlendirmeleri iptal edilir. Kullanıcı bu hükmü ve bu hükmü uygulama hakkının Etkinlik Sahibi’nde olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı gerçekleştirdiği Kullanıcı Başvurusu’nun yüksek bir değerlendirme puanı alabilmesi amacıyla, adı Organizasyon Web Sayfası üzerinden yayınlanan Ödül Kurulu üyesi herhangi bir kimseyle iletişim kuramaz. Bu tür bir girişim Etkinlik Sahibi tarafından tespit edildiğinde; Kullanıcı’nın gönderdiği tüm Kullanıcı Başvuruları iptal edilir ve Kullanıcı Etkinlik Sahibi’nden hiç bir hak talep edemez.

Ödüllendirme Süreci boyunca, hiç bir Ödül Kurulu üyesine Kullanıcı Başvurusu ile gönderilen başvuru bilgilerinin dışında, Kullanıcı’nın iletişim bilgileri gösterilmez. Böylece Ödül Kurulu üyesinin, hiç bir Kullanıcı’nın bilgisini görmeden tamamen objektif bir değerlendirme yapması sağlanır. Bu hükmün korunmasından Yazılım Sahibi sorumludur.

Ödüllendirme Süreci sonunda oluşan bilgilerin Organizasyon Web Sayfası üzerinden paylaşılması Etkinlik Sahibi’nin sorumluluğundadır.

Ödüllendirme Süreci sonunda Ödül Derecesi alan Kullanıcı Başvurusu sahiplerine bu bilgi özel olarak bildirilmeyebilir ve sonuçların Organizasyon Web Sayfası üzerinden takibi tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır.

Yazılım Sahibi Ödüllendirme Süreci boyunca Ödül Kriterleri’ne göre yapılan değerlendirmelerin tüm sonuçları ileride doğabilecek anlaşmazlıklar nedeniyle iki (2) yıl boyunca saklı tutmakla yükümlüdür. Yazılım Sahibi belirtilen süre sonunda yapılan başvurularda; değerlendirme sonuçlarını paylaşmama hakkını saklı tutar.

Etkinlik ve Tanıtım: Etkinlik Sahibi dilediği Kullanıcı Başvurusu’nu etkinlikte ya da etkinlik sonrasında tanıtım amaçlı kullanabileceği kitap, poster, broşür ya da dergide sergileyebilir.

Kullanıcı Başvurusu’nun yayınlanmasını istemeyen Kullanıcı, Etkinlik Sahibi’ni bu haktan ancak; Kullanıcı Başvurusu’nın yayınlanmasını istemediğini Etkinlik Sahibi’ne bildirmek suretiyle mahrum bırakabilir. Bu bildirim Ödüllendirme işleminin sonuçlanmasından en az 1 ay önce Etkinlik Sahibi’ne başvuruyu yapan Kullanıcı’nın kendisi tarafından yazılı olarak yapılmak zorundadır. Etkinlik Sahibi aksi durumlarda yapılan talepleri kabul etmeme hakkına sahiptir ve kullanıcı bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

Etkinlik Sahibi Ödül Dereceleri’ne giren Kullanıcı Başvurusu’nu tanıtmak zorundadır. Kullanıcı Kullanıcı Başvurusu’nun tanıtılmamasını talep edemez.

Etkinlik Sahibi tarafından tanıtım için seçilen Kullanıcı Başvuruları’nın poster haline getirilmesinin sorumlusu Yazılım Sahibi, Etkinlik günü posterlerin asılmasının sorumlusu Etkinlik Sahibi’dir.

Kullanıcı Başvurusu’nda kullanılan görsellerin düşük çözünürlüklü olması nedeniyle poster baskısında oluşabilecek düşük kalite sorunundan tamamen kullanıcı sorumludur. Etkinlik Sahibi ya da Yazılım Sahibi’nden herhangi bir hak talep edilemez.

Etkinlik Sahibi Ödül Derecesi’ne giren Kullanıcı Başvurusu sahiplerini Etkinliğe davet etmekle yükümlüdürler. Etkinlik Sahibi davet ettiği Ödül Derecesi’ne gir Kullanıcı Başvurusu sahiplerinin yol ve konaklama giderlerini karşılamakla sorumludur.

Etkinlik Sahibi ayrıca Katılım Şartları belirleyebilir ve bu şartları Etkinlik öncesinde Organizasyon Web Sayfası’ndan yayınlamakla yükümlüdür. Etkinlik Sahibi Katılım Şartları’na uyan Kullanıcı’ları da Etkinliğe davet edebilir. Katılım Şartları’na uymayan Kullanıcı’lar Etkinlik Sahibi’nden herhangi bir hak talep edemezler.

Ödül Dereceleri’ne girerek ödül alan Kullanıcı Başvurusu sahibi Kullanıcılar, Etkinlik Sahibi’nin talep etmesi halinde Etkinlik’te sözlü sunum yapmak zorundadırlar. Etkinlik Sahibi sunum yapmayan ya da kasıtlı olarak sunumda başvurusunu anlatmayan Kullanıcı’dan ödülü geri talep etme hakkına sahiptir.

Kullanıcı Etkinlik Sahibi’nden Etkinlik için davet aldığında, kendisinin gelemediği durumlarda kendisini temsilen yerine bir başkasını gönderebilir. Bu hakkı Kullanıcı saklı tutar. Kullanıcı yerine vekaleten gelen kişi de Kullanıcı’nın taraf olduğu Sözleşme’ye taraf olur. Kullanıcı’ya vekalet eden kişinin Sözleşme’den ve bu hükümden haberdar olması tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

YAZILIM KULLANIMI

Organizasyon Web Sayfası üzerinde var olan yazılımı tüm Kullanıcı’lar kullanabilirler ve bundan dolayı hiç bir Kullanıcı bir ücret ödemek zorunda kalmaz.

Yazılımı kötü niyetlerle kullanmak, veri çalmak, yazılım açıklarını bulmaya çalışmak için denemeler yapmak, yazılımda açık bulunması hailnde bunu Yazılım Sahibi’ne bildirmeden kamuya açık bir şekilde açığın bilgilerini paylaşmak, başka kullanıcıların hesaplarına erişmek ya da erişmeye çalışmak, tarayıcı tarafında çalışan kod parçacıklarının çalışmalarını durdurmak, yazılım aracılığı ile zararlı dosya göndermek ya da göndermeye çalışmak, tersine mühendislik yaparak yazılımın işlevlerini öğrenmeye çalışmak, yazılımı kopyalamak Yazılım Kullanım İhlali’dir ve bu durumların birini ya da bir kaçını gerçekleştiren Kullanıcı Hesabı Yazılım Sahibi tarafından tespit edildiğinde; Kullanıcı’ya (Etkinlik Sahibi’nin onayı alınarak) haber vermeksizin silinir.

Yazılım Sahibi ürettiği tüm yazılımlarda Kullanıcı Hesabı silinen Kullanıcı’nın kullanım haklarını iptal etme yetkisine de sahiptir. (Etkinlik Sahibi’nin onayı alınarak)

Kullanıcı Hesabı silinen Kullanıcı Etkinlik Sahibi’nden ya da Yazılım Sahibi’nden hiç bir hak talep edemez.

Yazılım Sahibi Yazılım Kullanım İhlali tespiti için yazılım aracılığı ile Kullanıcı’dan bazı bilgiler toplama hakkına sahiptir ve Kullanıcı yazılımı kullanarak bu hakkı peşinen kabul eder. Yazılım Sahibi bu amaçla; yazılımı hangi yollarla kullandığınızı gösterir bilgiler, telefon numaranız, internet protokol adresiniz, tarayıcı türünüz, tarayıcı diliniz, istekte bulunduğunuz tarih ve saat bilgileri ya da yönlendiren URL’si gibi bilgilerinizi saklar.

Yazılım aracılığı ile Kullanıcı’dan alınan bu bilgiler yazılımı ve Organizasyon bilgilerini korumak, iyileştirmek ve Yazılım Sahibi’nin daha iyi yazılımlar üretmesine yardımcı olmak haricinde kullanılamaz. Ancak kamu güvenliği için hukuki soruşturmalar kapsamında Kullanıcı Hesabı bilgileri, oturum açma/kapama bilgileri ve diğer kaydedilen bilgiler talep edildiğinde ilgili kamu kurumlarınca paylaşılabilir. Kullanıcı bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

Yazılım aracılığı ile Kullanıcı tarafından alınan tüm içeriklerin fikri mülkiyet hakları aynı şekilde korunur. Kullanıcı tarafından yazılım aracılığı ile gönderilen tüm içeriklerde Kullanıcı Yazılım Sahibi’ne kullanma, barındırma, depolama, değiştirme, iletişimde kullanma, birlikte çalıştığımız kişi ve kurumlarla paylaşmaya yönelik dünya genelinde bir lisans vermiş olur.

Yazılım Sahibi gerekli gördüğü durumlarda, önceden haber vermeksizin yazılımın çalışmasını yeniden düzenleme hakkına sahiptir. (Etkinlik Sahibi’nin onayı alınarak)

Yazılım Sahibi Organizasyon Web Sayfası’nda kendine ait olmayan bazı içerikler görüntüler. Bu içeriklerin tüm sorumluluğu yalnızca ilgili içeriği kullanıma sunan Etkinlik Sahibi’ne aittir. İçeriğin yasa dışı olup olmadığını ya da Yazılım Sahibi’nin kullanım kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek için Yazılım Sahibi içeriği inceleyebilir ve kullanım kurallarını ya da yasaları ihlal ettiği kanaatine makul ölçüde varırsa içeriği kaldırabilir ya da görüntülemeyi durdurabilir. Ancak bu, içeriğin mutlaka Yazılım Sahibi tarafından incelendiği anlamına gelmez. Bu nedenle Kullanıcı her durumda Organizasyon Web Sayfası’nda yer alan içeriklerin incelendiğini varsayamaz ve bu durumdan dolayı Yazılım Sahibi’ni sorumlu tutamaz.

Kullanıcı yazılım üzerinde oluşturduğu Kullanıcı Hesabı’nı tüzel ya da gerçek kişilere devredemez. Kullanım hakkı ve sorumluluğu tamamen kendisine aittir. (Etkinlik Sahibi’nin onayı alınarak)

Yazılım üzerinde Kullanıcı Hesabı oluşturulurken Kullanıcı’nın onayına Kullanıcı Sözleşmesi sunulur. Kullanıcı bu onayı işaretlemekle, Sözleşme’nin tamamını okumak ve anlamakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından kasıtlı ya da kasıt dışı olarak oluşan açıklar ya da yazılım taraflı oluşan bir açık nedeniyle Kullanıcı Sözleşme’ye onay veremediğinde dahi, eğer form web sunucuya ulaşıyorsa Kullanıcı Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.

GEÇERLİLİK VE GÜNCELLİK

Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konur ve taraflar karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh edene kadar devam eder. Ancak Kullanıcı’nın yazılımı ve Organizason’u kötüye kullandığına kanaat getirilirse Yazılım Sahibi tarafından tek taraflı fesh edilebilir. Bu durumda Yazılım Sahibi Kullanıcı’nın yazılım üzerine girdiği tüm içerikleri fiziksel olarak silmekle yükümlüdür. Eğer Sözleşme fesh edilmeden önce Etkinlik Sahibi tarafından kitap, dergi, poster, broşür vb. basılı yayında Kullanıcı bilgileri ya da Kullanıcı Başvurusu’nun içeriği yer alıyorsa, Kullanıcı bu bilgi ve içeriklerin kaldırılmasını talep edemez.

Yazılım Sahibi Sözleşme üzerinde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir ve her değişiklikte Yazılım Sahibi güncellenen Sözleşme’ye bir versiyon numarası vermek zorundadır. Bu versiyon numarası her değişiklikle birlikte arttırılır ve bu Sözleşme için versiyon numarası 2.0’dir.

Sözleşme üzerinde yapılan her versiyon değişikliği Kullanıcı’ların e-posta adreslerine gönderilecek bir bildirimle Kullanıcı’ya bildirilmek zorundadır. Gönderilen e-postanın herhangi bir nedenden ötürü Kullanıcı’ya ulaşamamasından ya da Kullanıcı tarafından görülmemesinden Etkinlik Sahibi ya da Yazılım Sahibi kesinlikle sorumlu tutulamaz. Kullanıcı kendisine gönderilen bildirimleri görmekle yükümlüdür.

Sözleşme üzerinde yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi durumunda Sözleşme taraflar arasında fesh edilmiş olur. Sözleşme fesh edildikten sonra Yazılım Sahibi Kullanıcı’nın sanal ortamlarda bulunan tüm bilgilerini fiziksel olarak silmekle yükümlüdür. Eğer Sözleşme fesh edilmeden önce Etkinlik Sahibi tarafından kitap, dergi, poster, broşür vb. basılı yayında Kullanıcı bilgileri ya da Kullanıcı Başvurusu’nun içeriği yer alıyorsa, Kullanıcı bu bilgi ve içeriklerin kaldırılmasını talep edemez. Yalnızca Organizasyon Web Sayfası üzerinde sanal ortamda bulunan bilgiler fiziksel olarak silinir.

Organizasyon Süreci içerisinde Sözleşme herhangi bir sebeple fesh ediliyorsa, Sözleşme gereğince Kullanıcı’ya herhangi bir sebepten verilen maddi ya da manevi ödül Etkinlik Sahibi tarafından geri talep edilebilir.

Kullanıcı sebep belirtmeksizin dilediği an Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Bu isteği yazılı olarak Yazılım Sahibi’ne ve Etkinlik Sahibi’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu istek gerçekleştirilirken, Yazılım Sahibi ya da Etkinlik Sahibi kullanıcıdan kimliğini ispat etmesini talep edebilir.

Kullanıcı Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesh ettiğinde; yazılım aracılığı ile gönderdiği içeriklerin fikri mülkiyet hakları hariç tüm yayın haklarını Etkinlik Sahibi’ne ve Yazılım Sahibi’ne ortaklaşa olarak devreder. Basılı olarak ya da sanal ortamlarda yayınlanan bilgilerin üzerinde hiç bir hak talep edemez. Ancak Etkinlik Sahibi ve Yazılım Sahibi yayınladığı içeriklerde Kullanıcı bilgilerini her daim yayınlamak zorundadır. Eğer Kullanıcı Organizasyon sonucunda maddi ya da manevi bir ödül almış ise; sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilmek için aldığı ödülü Etkinlik Sahibi’ne geri iade etkmekle yükümlüdür.