ÖDÜLLER

 Öğrenci Kategorisi

1.Olan Proje Ödülü 2.Olan Proje Ödülü 3.Olan Proje Ödülü
12.000 Lira 8.000 Lira 5.000 Lira

 Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bu kategoride değerlendirilmektedir.


Profesyonel Kategorisi

1.Olan Proje Ödülü 2.Olan Proje Ödülü 3.Olan Proje Ödülü
30.000 Lira 15.000 Lira 10.000 Lira

Sanayici, Girişimci ve Akademisyen Kategorisinden başvuran proje sahiplerinin projeleri bu kategoride değerlendirilecektir.    

 

Sanayici Kimdir? Girişimci Kimdir? Akademisyen Kimdir?
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tamamını (mikro, küçük, orta) içeren aynı zamanda büyük ölçekli işletmeler ve firma türüne bakılmaksızın (şahıs işletmesi v.b.) tüm firma sahipleri sanayici kategorisindedir. İlgili tüm alanlarda şirket unvanı yer alacaktır. Öğrenci, sanayici ve akademisyen olmayanlar bu kategoride değerlendirilmektedir.Şahıs firmaları dahil tüm şirket sahipleri bu kategori kapsamında değildir. Firma faal olsun veya olmasın herhangi bir şirkette ortak olanlar bu kategoriden başvuru yapamazlar. İnovatif fikri olanlar ve projesini ticarileştirmek isteyen kişiler bu kategoriden başvuru yapılabilirler. Eğitim durumu ve yaş ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yurtiçi/Yurtdışı Devlet ve Vakıf üniversitelerinde görevli tüm akademik personel (doktora yapan öğrenciler dahil) bu kategoride yer almaktadır. Bu kategoride yapılan başvurularda belirtilen isimler unvan ve görev yaptıkları üniversite adı ile birlikte anılacaktır.

 
Sanayici Kategorisi

10.000 USD

Sergilenen projelerden birini alıp hayata geçirecek bir sanayiciye verilecektir.