Untitled Document

2015 ŞARTNAME

 1- AMAÇ
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Metal Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları biraraya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Vizyon: Metal Sektöründe daha güçlü olabilmek için sanayi ve akademinin bir arada birlikte hareket edebilecekleri bir platform olmak.
  
Misyon: Metal Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılarak sanayinin ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir .

2- KONU
Etkinlik başvurusunun birincil alanı demir ve demirdışı metal ürünlerin hammadde/yarımamul çalışmalarıdır. Sektörümüzün ve diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu primer malzemelerden ortaya çıkan inovatif mamuller de etkinlik kapsamında değerlendirilecektir. Etkinliğe gönderilen projenin fonksiyonel özelliklerinden çok malzeme yönünden değerlendirmesi yapılacaktır.

Ana Başvuru Alanı
Demir ve Demirdışı Metaller (öncelikle primer malzemeler/hammaddeler)

 • Demir Metal Hammadde Çalışması
 • Demir Dışı Metal Hammadde Çalışması
 • Demir Metal Nihai Ürün Çalışması
 • Demir Dışı Metal Nihai Ürün Çalışması
 • Kompozit
 • Paslanmaz Çelik
 • Alüminyum
 • Bakır
 • Kompozit

3- ORGANİZASYON
İstanbul Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nce düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI

 • Metalik Fikirler 4. Ar-Ge Proje Pazarı`na 2 başvuru kategorisi bulunup söz konusu proje sahibin bu dört kategoriden birinden giriş yapması zorunludur. Bunlar; 
  • Öğrenci Kategorisi: Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bu kategoride değerlendirilmektedir. Akademizsyen, üniversite, şirket v.b. ortak gerçekleştirilen çalışmalar Profesyonel kategorisinde değerlendirilir.
  • Profesyonel Kategorisi: Yalnızca öğrencilerin başvuru yaptıkları projelerin dışında kalan tüm çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.  
 • Ar-Ge Proje Pazarı odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları; Teknoparklar, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. 
 • Ar-Ge Proje Pazarına grup olarak katılmak mümkündür. Söz konusu katılım grup şeklinde olacak ise projeye kayıt yapılırken "proje ortakları" kısmında proje grubunun mensuplarının isimlerinin ve unvanlarının da yazılması gerekmektedir. 
 • Ar-Ge Proje Pazarına sergilenmeye hak kazanan proje, etkinliğin yapılacağı güne en az bir kişi (grup ise) ile katılım göstermesi gerekmektedir. Sergilenmeye hak kazanan proje katılım teyidini vermez ise veya olumsuz verir ise etkinlik günü sergileme hakkı sıralamada kendisinden sonra gelen projeye verilecektir. (Söz konusu katılım teyidi tarihi Birlik tarafından belirlenip, tarih aşımı olduğu takdirde proje sahibinin teyidinin olumsuz olduğu varsayılacaktır.) 
 • Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine sergilenmeye hak kazanan proje sahiplerinin (başvuru sırasında belirtilen proje ortaklarının) ödül kurulu toplantısının yapıldığı gün ile etkinlik gününe ulaşımları (aktarmasız uçuşları; gidiş- geliş, tren ve otobüs) ve konaklamaları (Birlik tarafından onaylanan bir otelde)Birlik tarafından karşılanmaktadır. (Taksi ve benzin masrafları karşılanmamaktadır.) 
 • Ulaşım belgelerinin beyanı Birlik tarafından etkinlik günü sonrasında belirtilen belli bir tarihe kadar istenilecektir. Söz konusu belgelerin bu tarihe kadar gönderimi sonucu ödemeler yapılacak olup, tarih aşımı sonrasında gelen belgelerin ödemelerinden Birlik sorumlu olmayacaktır. 
 • Konaklama konusunda olumlu teyit verip, Birlik tarafından belirlenen otelde konaklama yapmayan ve mazeret göstermeksizin etkinliğe en az 3 gün kala yapılan iptallerde konaklama ödemelerin Birlik sorumlu değildir. 
 • Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı`na başvurulan projelerin Türkçe olması gerekmektedir.
 • Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı`na başvuru yapacak projelerin daha önceden herhangi bir yarışma platformundan ve/veya proje pazarlarından (Metalik Fikirler 1., 2. ve 3. Ar-Ge Proje Pazarları da dahil) ödül almamış olması esastır. Söz konusu proje daha önceki proje pazarlarında doğru alıcı ile buluşamaması sebebi ile projeyi sergilemiş olabilir. Aynı zamanda, Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarlarının önceki senelerinde sergilenmiş; fakat ödül almamış, projesini yaptığı görüşmeler doğrultusunda yenilemiş ve sanayiye yeniden sunmak için geliştirilmiş proje tekrardan katılabilir.
 • Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı`na katılan projenin daha önce yapılmış/var olan proje ile aynı olmaması, akademik açıdan sahibi olan bir proje ile kısmen ya da tamamen sahipli olunduğunu bile bile kullanmaması esastır. Aksi takdirde proje ödül almaya hak kazansa bile proje pazarından diskalifiye edilerek, etkinlik kataloğundan çıkarılacak ve para ödülü kazanmış ise geri alınacaktır. 
 • Para ödülü kazan projelere ödemeleri proje sahiplerinin şahıslarına ait verecekleri IBAN numaralarına T.C Kimlik fotokopisi beyanı ile yapılacaktır. Para ödülleri günün koşullarına göre Birlik Yönetim Kurulunca belirlenecek ve etkinlikten önce açıklanacaktır. 
 • İDDMİB, Metalik Fikirler 4.Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği sürecinde yukarıda belirtilen maddeler üzerinde her türlü değişikliği yapabilme hakkına sahiptir. Proje başvurusu yapan kişi/ler yukarıda belirtilen hususları çerçevesinde başvuru formundaki eksik bilgilerden veya teknik aksaklıklardan dolayı projesinin yeterince doğru bir şekilde değerlendirilememesinden kimseyi sorumlu tutmayacağını, İDDMİB’ in proje değerlendirmesini, ödül kriterlerini kabul eder ve proje başvurusu ve sonrasındaki bütün bilgilerinin doğrulunu taahhüt eder.

  Son Başvuru Tarihi : 12 Eylül 2015

5- KATILIM FORMATI

 • Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir. Proje Pazarı katılımcıları, www.metalikfikirler.org  adresinde yer alan şartnameyi ve verdiği bilgilerin doğruluğunu, kabul ettikten sonra internet üzerinden belirlenen formatta projelerini yükleyeceklerdir.
 • Ar-Ge Proje Pazarı’na kabul edilen projelerin posterleri Birliğimizce bastırılıp, etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir.

6- TAKVİM

 • Başvuru Tarihleri : 09 Nisan 2015 – 12 Eylül 2015
 • Proje Pazarı Etkinlik Tarihi : 8-10 Ekim 2015

 
7- PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Proje Ön Değerlendirme Kurulu, süresi içerisinde, başvuru koşullarına uygun projeleri değerlendirerek etkinliğe katılımının değerlendirilmesi için ilgili Proje Değerlendirme Kurulu’na gönderir. Proje Değerlendirme Kurulu’ndan gelen değerlendirme sonuçlarına göre başvuran projenin Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliğine davet edilip edilmeyeceği belirlenir.
 • Ön değerlendirmede başarı gösteren projeler 7 Ekim 2015 tarihinde yapılacak olan Ödül Kurulu Toplantısı'nda sunumlar eşliğinde dinlenecektir.
 • Ödül Kurulu Üyeleri Danışma ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasından ve/veya uzmanlık alanlarına Yürütme Kurulunca öngörülen kişilerden oluşacaktır.

8- PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ar-Ge Proje Pazarı’na katılım için başvuran projelerin sergilenmek üzere seçilmesinde Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkat edeceği en önemli husus tema ve alt başlıklara uygunluk olacaktır. Buna ek olarak projelerin sağlayacağı katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirliği, özgünlüğü de Proje Değerlendirme Kurulu’nun dikkate alacağı diğer kriterlerdir.

9- PROJE YARIŞMASI DEĞERLENDİRME ve ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ
Değerlendirme Kurulu tarafından Ödül Kurulu’na gönderilen projelerin hepsi dinlenildikten sonra kurulun değerlendirilmesine göre profesyonel kategorisi birincisine 30.000TL, ikincisine 15.000TL, üçüncüsüne 10.000TL, öğrenci kategorisi birincisine 12.000TL, ikincisine 8.000TL ve üçüncüsüne 5.000TL verilecektir.
Ödül kurulu kategori içinde aynı dereceye layık iki proje seçebilir. Daha fazla projeye nakdi ve/veya sembolik ödüller verebilir.